3ème Age

​​Seniore He​​ischent asblBrimmeyer-Krack Marguy
22, Haaptstrooss  
L-9158 Heiderscheid​
Program 2018 Senioren          Heischent ​​
Seniorefrënn Gemeng Ningsen
​​​
Diederich-Thesen Marguerite
8, an der Huert  
L-9671 Neunhausen​
​​​
Club Uewersauer 
Corinne Pax
1, an der Beech
L-9633 Baschleiden
Program "Bei ​Iech Doheem"