Actualité

Souvenir du Passage du Tour de France 2017

Séchert Iech elo eent vun den limitéierten Bicher vum Tour de France 2017!

Mir hunn déi schéinsten Biller vum Passage vum Tour de France 2017 zesummegestallt, an dorauser e Buch produzéiert. D’Photographen sinn den Fräns Siebenaler, Jos Vanhamel an Yves Krippel.

Dëst Buch ass op alle Fall en Unikat; den Aband vum Buch gouf mat den Fanion’en hiergestallt déi an eiser Gemeng laanscht d’Strossen und den Lanteren houngen.

Kommt ab elo bei Ärer Gemeng zu Eschduerf, oder am Tourist Office zu Esch-Sauer laanscht, a séchert Iech déi eemoleg Erënnerung un den Tour 2017 zum klenge Präis vun 20 €!​