Sport

Agility Chaos Team – dressage de chiens
Clees-Leifgen Ginette​
Base Nautique Lultzhausen​​​​

26, an der Driicht 

L-9666 Lultzhausen

http://basenautique.lu/

DC Eisleker Léiwen​
Calmes Nathalie​
12, am neie Wee
L-9674 Goesdorf
eisleckerleiwen@yahoo.com​
DTC Ënsber-Heischent – tennis de table
Moecher Nancy
Sekretärin vum DT Ënsber-Heischent
17, a Klatzber
L-9150 Eschdorf​​
F.C. Racing Heiderscheid-Eschdorf – footballGleis Patrick
21, an Thommes    
L-9150 Eschdorf​
Fräizäitturnen – gymnastique
Kler Diane
33, Um Bommel 
L-9660 Bonnal​
Héichseelgaart-Heischent – escaladeInformations à suivre
KC Eschdorf 03 – jeu de quillesNickels Paul
21, um Quatre Vents  
L-9150 Eschdorf​
KC Puddelwerfer – jeu de quillesClesse Lucien
6, um Quatre Vents  
L-9150 Eschdorf​
Keleclub „Op der Knupp" –  jeu de quillesWiltgen-Graas Félicie
4, um Mehlbaam  
L-9165 Merscheid​
Metscheeter Reitstall – équitation
12, um Bechel  
L-9165 Merscheid​
Nordwand Lëlz a.s.b.l. – escaladeWolff Pierre
8, an der Driicht  
L-9666 Lultzhausen​
PBC Heiderscheid  –  billardSchroeder Robert
9, am Bour  
L-9157 Heiderscheid​
Pin Devils 06 – bowlingBecker Norbert
4, Fuussekaul  
L-9156 Heiderscheid​
Tennisclub Fuussekaul HeiderscheidWinandy Carlo
5, am Eewischteneck  
L-9157 Heiderscheid​
Turnveräin Heischter Sprangmais  – gymnastique​​Fusenig-Schmit Alice
7, Schoulstrooss  
​​L-9157 Heiderscheid​

​​